Viggo Sommer / Heraldik & våbenskjolde

Skjoldene er af birkefiner, malet med akryl,  på en velour betrukket plade.

60 x 33 cm.

Pris pr. stk: 2.100 kr.

DANMARK

Det danske nationalflag var oprindelig en krigsfane, som senere anvendtes til søs. Den mest berømte historie ber etter, at Dannebrog faldt ned fra himmelen d. 15 juni 1219 under et slag, som kong Valdemar Sejr vandt i Estland.

MEXICO

I Mexico sagde legenden, at aztekerne skulle grundlægge den første Mexico city omkring 1400, hvor de så en ørn siddende på en kaktus angribende en slange. Derfor findes dette symbol i det mexicanske flag.

GHANA

Farverne grøn , gul og rød stammer fra Afrikas uafhængige nation Etiopien. Den sorte stjerne midt i betragtes som den afrikanske friheds lederstjerne.

GAMBIA

Den blå stribe repræsenterer Gambia floden. Den røde farve solen, den grønne landbruget, og den hvide enhed og fred. Symbolet i midten med de to løver repræsenterer højhed og værdighed. Skjoldet med økse og hammer er Gambias fremtid.

SOMALIA

Flaget er lyseblåt med en hvid fem-takket stjerne i midten om-givet af 2 leoparder. Det blev taget i brug 12. oktober 1954. Den lyseblå farve er inspireret fra FN`s flag. Stjernen er et symbol på frihed, og de fem takker på de fem områder somalierne bor i.

IRAN

Det astrologiske symbol løve med sol stammer helt tilbage til det 15 århundrede. Alis sværd indførtes af safadiderne i det 16. årh. I det 19 årh. bestod flaget af de 3 striber: grøn, hvid og rød med løven i midten

KURDISTAN

Den røde farve symboliserer de kurdiske martyrers blod. Den hvide farve betyder, at fred og lighed er hensigten med kampen. Den grønne farve udviser den stolthed kurderne har over landskaberne i Kurdistan. Den gule farve udstråler livets kilde og folkets lys. Den gule sol er et gammel religiøst sym-bol. Solen har 21 stråler fra den gamle Ezidi relegion.

AFGHANISTAN

Først var det afghanske flag helt sort, side kom den røde kongefarve til, og i 1928 kom den grønne farve ind i national-flaget. Statsvåbenet med ørnen er den mirakel-fugl. som ifølge sagnet satte kronen på hoved af Yama, den første afghanske konge i 1352. Våbnet har symboler på landbrug og religion. Den opgående sol er symbol for en ny morgenrøde for landet.

SRI LANKA

Den gule løve symboliserer prins Vijaya, den ariske erobrer af Ceylon i det 6. årh. f.kr. De gule blade fra det hellige Botræ i hjørnerne repræsenterer den buddhistiske religion.
Den orange og den grønne stribe repræsenterer henholdsvis de hinduistiske og de muslimske minoriteter.
Den gule stribe står for Veddaerne, øens urbefolkning.

CHILE

Flagets hvide farve er sneen i Andesbjergene, den blå himlen og den røde blodet af dem, der døde for fædrelandet. Den hvide stjerne er fremskridt og ære. Farverne stammer fra araucania-indianerne, som før kolonitiden bar hvide, blå og røde skærf. Statsvåbnet i midten med hjelm og skjoldprydelse flankeres af andeshjorten og kondoren.

GRØNLAND

Flaget kaldes Erfalasoput, der betyder vort flag. Symbolet er den opgående sol over isen, der står for lyset og varmens tilbagevenden ved midsommer. De røde og hvide farver viser tilknytningen til Danmark og Norden. Flaget hejstes første gang d. 21 juni 1985 på Grønlands nationaldag.

ISLAND

De traditionelle farver er blå og hvid; hertil lagdes den røde farve, og tilsammen viser de tre farver en historisk tilknytning til Norge. Flagets kors skal symbolisere forbindelsen til Skan-dinavien. Fra år 1500 til 1944 var Island repræsenteret i det danske rigsvåben. Symbolet i midten af flaget viser, at landet bevogtes af en drage, en ørn, en tyr og en viking.

NORGE

Flaget er baseret på Dannebrog, da Norge var i union med det danske kongerige 1397-1814. Flaget har et blåt kors som sym-boliserer foreningen mellem Norge og Sverige i 1814-1905. Rigsvåbenet er et af de ældste i Europa. I 1280 gav Erik Mag-nusson løven krone og sølvøkse. Øksen er Olav den Helliges martyrøkse, som han dræbtes med under slaget ved Stiklestad.